Wetsvoorstel

Splitsing van de gemeente Haaren

Dit wetsvoorstel regelt de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, gelegen in de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is door de gemeente Haaren zelf genomen. Met ‘splitsing’ wordt bedoeld dat de op te heffen gemeente Haaren in vier delen uiteen gaat die worden samengevoegd met de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Met deze herindelingsregeling worden daarom – naast de opheffing van de gemeente Haaren – de volgende vier herindelingen geregeld:
• De kern Esch wordt via een lichte samenvoeging bij de gemeente Boxtel gevoegd.
• De kern Haaren wordt via een lichte samenvoeging bij de gemeente Oisterwijk gevoegd.
• De kern Biezenmortel wordt via een grenscorrectie bij de gemeente Tilburg gevoegd.
• De kern Helvoirt wordt via een lichte samenvoeging bij de gemeente Vught gevoegd.
Zowel voor de lichte samenvoegingen als voor de grenscorrectie is de beoogde datum van herindeling 1 januari 2021.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
22 apr 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

23:25 - 23:26

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en pleit voor plenaire afdoening binnen 2 maanden.  Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

11:00 - 12:00

16 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

28 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: - Oproep tot commentaar plaatsen in de Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer en de betrokken gemeenten hiervan op de hoogte stellen. Inzendtermijn sluit 10 januari 2020.- Afhankelijk van de ingezonden commentaren in de pv van 16 januari 2020 besluiten of een hoorzitting wenselijk is. Indien dat het geval is, deze eind januari 2020 beleggen in de Tweede Kamer. - De inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

26 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

16:30 - 17:10

Wetgevingsproces

20 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
26 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 nov 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
16 jan 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten