Wetsvoorstel

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

Dit wetsvoorstel voorziet in een effectieve en efficiënte vermindering van de vraag naar laagcalorisch gas. Daartoe wordt een verbod voor de grootste afnemers om van het gastransportnet laagcalorisch gas te onttrekken ingesteld en stelt het wetsvoorstel een generiek verbruiksplafond in voor laagcalorisch gas.

Activiteiten

07 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

14:20 - 14:25

12 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 december 2019 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

05 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
07 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (TK 35328)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)