Wetsvoorstel

Verzamelwet IenW 2019

Dit voorstel van wet bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De wijzigingen betreffen de Algemene wet bestuursrecht, de Arbeidstijdenwet, de Binnenvaartwet, de Drinkwaterwet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet overleg infrastructuur en milieu, de Wet personenvervoer 2000, de Wet scheepsuitrusting 2016, en de Wet wegvervoer goederen. Het gaat in dit wetsvoorstel om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard, waaronder onjuiste verwijzingen en verduidelijkingen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
06 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Afzien van het laten opstellen van een wetgevingsrapport door de commissiestaf.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2019.

10:15 - 11:15

29 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

25 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 nov 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
03 dec 2019

Verzamelwet IenW 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten