Gang

Wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019

Dit voorstel van wet bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De wijzigingen betreffen de Algemene wet bestuursrecht, de Arbeidstijdenwet, de Binnenvaartwet, de Drinkwaterwet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet overleg infrastructuur en milieu, de Wet personenvervoer 2000, de Wet scheepsuitrusting 2016, en de Wet wegvervoer goederen. Het gaat in dit wetsvoorstel om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard, waaronder onjuiste verwijzingen en verduidelijkingen.

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Afzien van het laten opstellen van een wetgevingsrapport door de commissiestaf.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2019.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 25 oktober 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 6 november 2019

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Afzien van het laten opstellen van een wetgevingsrapport door de commissiestaf.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2019. 

 4. 3 december 2019

  Verzamelwet IenW 2019

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 30 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 1 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) (35319)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten