Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Het wetsvoorstel strekt tot het vergroten van de slagvaardigheid en doelmatigheid van het toezicht door het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten op het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten. In het wetsvoorstel zijn de normen opgenomen waaraan collectieve beheersorganisaties (cbo’s) en onafhankelijke beheersorganisaties (obo’s) zich moeten houden. De belangrijkste activiteiten van cbo’s en obo’s zijn de verlening van licenties aan gebruikers, het houden van toezicht op het gebruik van beschermd materiaal overeenkomstig de licentie en de inning en verdeling van geïnde bedragen voor de exploitatie van rechten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

17 nov 2020
11 nov 2020
09 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Besluit: Behandeld.

20:00 - 23:00

04 nov 2020
23 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 9 november 2020.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020.

15:30 - 17:00

20 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

07 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 december 2019.

13:30 - 14:30

16 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:10 - 14:30

Wetgevingsproces

11 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 dec 2019

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
04 nov 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 nov 2020

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Wetgevingsoverleg
11 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 okt 2019
Download Advies NLPO
14 okt 2019
Download Advies CvTA
14 okt 2019
Download Advies VCR
14 okt 2019
Download Advies ATR
14 okt 2019
Download Advies VOICE
Alle documenten