Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Activiteiten

16 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:10 - 14:30

07 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 december 2019.

13:30 - 14:30

Wetgevingsproces

11 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 dec 2019

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)