Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

Deze wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft met name betrekking op de uitwisseling van persoonsgegevens van burgers met problematische schulden. De voorgestelde wijziging maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. De belangrijkste doelgroep van de wetswijziging zijn burgers met schulden. Hierdoor krijgen zij eerder en betere hulp.

Activiteiten

16 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:10 - 14:30

05 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 november 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

11 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 nov 2019

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens - 35316

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten