Wetsvoorstel

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Activiteiten

15 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:00

07 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 november 2019.

13:30 - 14:30

Wetgevingsproces

09 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 nov 2019

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

11 okt 2019
Download Advies OM
11 okt 2019
Download Advies RSJ
11 okt 2019
Download Advies KBvG
Alle documenten