Wetsvoorstel

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB)

Een invoeringswet is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet, in dit geval de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB). Naast enkele wijzigingen in andere wetten, voorziet het voorstel vooral in de afschaffing van de executieverjaring. Als de termijn voor de executie is verstreken, mag het Openbaar Ministerie op dit moment niet langer de straf of maatregel ten uitvoer leggen die de rechter heeft opgelegd. De regering vindt het onwenselijk dat veroordeelden door verloop van de termijn (verjaring) de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen kunnen ontlopen. Met het wetsvoorstel wordt daarom de executieverjaring afgeschaft. Het gevolg hiervan is dat straffen en maatregelen altijd geheel ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Een wijziging die met de Wet USB is doorgevoerd, is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het Openbaar Ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid. Het bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opgerichte Administratie- en Informatiecentrum voor de Executie (AICE) is kernonderdeel van de bijbehorende nieuwe werkwijze.
De Wet USB maakt onderdeel uit van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Activiteiten

05 dec 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

28 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 14:55

19 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Blanco verslag uitbrengen op 28 november 2019. Na vaststelling van het blanco verslag direct aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

16:30 - 16:45

07 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 november 2019.

13:30 - 14:30

15 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

09 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 nov 2019

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 nov 2019

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35311)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

11 okt 2019
Download Advies OM
11 okt 2019
Download Advies RSJ
11 okt 2019
Download Advies KBvG
Alle documenten