Wetsvoorstel

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Het derde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 gaat over fiscale maatregelen in het jaar 2020 en later ter uitvoering van het Klimaatakkoord. Het betreft onder meer:
- belastingmaatregelen voor het stimuleren van emissievrij rijden;
- een verhoging van de motorrijtuigenbelasting op bestelauto's;
- een verhoging van de accijns op diesel;
- een verhoging van de energiebelasting op aardgas;
- een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit;
- een aanpassing van de tarieven van de Wet opslag duurzame energie (ODE);
- een verhoging van de heffingskorting (belastingvermindering) in de energiebelasting.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
Van Haga 1
Tegen
PVV 19
SP 14
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

17 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:15 - 15:20

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

25 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.

10:30 - 11:30

28 okt 2019
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

Besluit: Behandeld.

11:00 - 19:00

Debat terugkijken
04 nov 2019
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

Besluit: Behandeld.

11:00 - 23:00

Debat terugkijken
06 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4 november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.

15:30 - 16:30

07 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:25

13 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020 + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.

15:45 - 23:00

14 nov 2019

Wetgevingsproces

17 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
09 okt 2019

Pakket Belastingplan 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 okt 2019

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
04 nov 2019

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
06 nov 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2019

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020 + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (voortzetting)

Plenair debat
14 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten