Wetsvoorstel

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Het derde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 gaat over fiscale maatregelen in het jaar 2020 en later ter uitvoering van het Klimaatakkoord. Het betreft onder meer:
- belastingmaatregelen voor het stimuleren van emissievrij rijden;
- een verhoging van de motorrijtuigenbelasting op bestelauto's;
- een verhoging van de accijns op diesel;
- een verhoging van de energiebelasting op aardgas;
- een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit;
- een aanpassing van de tarieven van de Wet opslag duurzame energie (ODE);
- een verhoging van de heffingskorting (belastingvermindering) in de energiebelasting.

Activiteiten

17 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:15 - 15:20

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

25 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.

10:30 - 11:30

28 okt 2019
04 nov 2019
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

11:00 - 23:00

Wetgevingsproces

17 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien