Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat onder andere om wijzigingen die voortkomen uit knelpunten in de uitvoering die zijn aangedragen door het UWV en de SVB. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en heeft geen substantiële financiële consequenties.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 19
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 21:30 - 22:58

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag. Inbreng geleverd op 2 oktober 2019.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 4 september 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 september 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 2 oktober 2019

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) - 35275

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 17 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 5 november 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 6 november 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 19 november 2019

  Plenaire vergadering: Verzamelwet SZW 2020 (35275)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 21 november 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 26 november 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven