Wetsvoorstel

Verzamelwet SZW 2020

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat onder andere om wijzigingen die voortkomen uit knelpunten in de uitvoering die zijn aangedragen door het UWV en de SVB. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en heeft geen substantiële financiële consequenties.

Activiteiten

10 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid

15:45 - 16:15

10 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

04 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 okt 2019

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) - 35275

Inbreng verslag (wetsvoorstel)