Wetsvoorstel

Wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 vrijheidsontneming asielzoekers

Het wetsvoorstel gaat over aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een asielverzoek.

Activiteiten

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:45

10 sep 2019
12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 oktober 2019.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

02 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien