Wetsvoorstel

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen. Om werkende gezinnen met middeninkomens verder te ondersteunen, stelt de regering voor om het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, te verhogen. Voor alleenstaanden blijft het grensinkomen rond het wettelijk minimumloon liggen. Voor paren wordt het drempelinkomen verhoogd met een bedrag van 16.300 euro. Hierdoor krijgen sommige ouders een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.
Bovenstaande staat in een eerder wetsvoorstel (35010). Dit wetsvoorstel (35269) stelt een wijziging voor. In het eerdere voorstel is geregeld dat per 2020 eenmalig het kindgebonden budget niet wordt geïndexeerd. Met het voorliggende voorstel wordt de niet-indexering ongedaan gemaakt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

04 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 september 2019 te 18.00 uur.  In de procedurevergadering van 10 september 2019 zal een besluit worden genomen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel  De staatssecretaris zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 9 september 2019 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

11:00 - 11:30

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:45

10 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in de vorm van een wetgevingsoverleg (zonder plenaire afronding) op maandag 16 september 2019.  De commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden van 11 september 2019 namens de commissie verzoeken in week 38 over het wetsvoorstel te stemmen.

16:30 - 17:30

16 sep 2019
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren - 35269

14:00 - 17:00

Wetgevingsproces

30 aug 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 sep 2019

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren - 35269

Wetgevingsoverleg
19 sep 2019

Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen en over de Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35 259))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten