Wetsvoorstel

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag om met het oog op het bevorderen van eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende geschilbeslechting te kunnen experimenteren met innovatieve vormen van rechtspleging. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in de praktijk te onderzoeken hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter kan worden verbeterd, met het oog op de behoefte van rechtzoekende burgers en bedrijven aan meer eenvoud, snelheid, en effectiviteit in de gerechtelijke geschilbeslechting en aan de-escalatie van het conflict. Vanwege het experimentele karakter is dit een tijdelijke wet met een looptijd van vijftien jaar. Na tien jaar wordt de wet geëvalueerd.

Activiteiten

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:55 - 14:00

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 oktober 2019.

14:30 - 16:00

Documenten

19 jul 2019
Download Advies NOVA
19 jul 2019
Download Advies NVvR
19 jul 2019
Download Advies HiiL
19 jul 2019
Download Advies VSAN
Alle documenten