Wetsvoorstel

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag om met het oog op het bevorderen van eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende geschilbeslechting te kunnen experimenteren met innovatieve vormen van rechtspleging. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in de praktijk te onderzoeken hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter kan worden verbeterd, met het oog op de behoefte van rechtzoekende burgers en bedrijven aan meer eenvoud, snelheid, en effectiviteit in de gerechtelijke geschilbeslechting en aan de-escalatie van het conflict. Vanwege het experimentele karakter is dit een tijdelijke wet met een looptijd van vijftien jaar. Na tien jaar wordt de wet geëvalueerd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
DENK 3

Activiteiten

03 feb 2020
18 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:25 - 14:35

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 oktober 2019.

14:30 - 16:00

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

18 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 okt 2019

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (35263)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2020

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263)

Wetgevingsoverleg
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

19 jul 2019
Download Advies NOVA
19 jul 2019
Download Advies NVvR
19 jul 2019
Download Advies HiiL
19 jul 2019
Download Advies VSAN
Alle documenten