Gang

Wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het computergebruik en het gebruik van internet hebben een hoge vlucht genomen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden van verkeer via de elektronische weg bijgekomen.
Burgers en organisaties verwachten tegenwoordig dat bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld gemeenten) ook langs elektronische weg bereikbaar zijn. In het regeerakkoord van 2012 is daarom afgesproken dat bedrijven en burgers zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal moeten kunnen afhandelen.
Het regeerakkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale Overheid stellen dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen, waarbij er een keuzemogelijkheid blijft om per post met de overheid te communiceren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 121
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 12:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 november 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 18 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende PV. 

 4. 3 oktober 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 november 2019 te 14.00 uur.  

 5. 12 november 2019

  Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over de wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 14 november 2019

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261 (is verplaatst naar 21 november 2019)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 21 november 2019

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 1 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 14 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 10. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 25 juni 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 1 juli 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 14. 15 september 2021

  Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 15. 17 november 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding) - Let op afwijkend tijdstip

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 16. 6 april 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (35261)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 17. 12 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 18. 12 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 19 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten