Wetsvoorstel

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het computergebruik en het gebruik van internet hebben een hoge vlucht genomen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden van verkeer via de elektronische weg bijgekomen.
Burgers en organisaties verwachten tegenwoordig dat bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld gemeenten) ook langs elektronische weg bereikbaar zijn. In het regeerakkoord van 2012 is daarom afgesproken dat bedrijven en burgers zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal moeten kunnen afhandelen.
Het regeerakkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale Overheid stellen dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen, waarbij er een keuzemogelijkheid blijft om per post met de overheid te communiceren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
Volt 2
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
SP 9
PvdD 6
FVD 5
DENK 3
SGP 3
Omtzigt 1
Afwezig
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

12 apr 2022
12 apr 2022
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:35

Debat terugkijken
06 apr 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

12:00 - 15:30

15 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

12:00 - 13:00

01 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:00 - 13:01

01 apr 2020
12 nov 2019
Technische briefing

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over de wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Besluit: Behandeld.

16:45 - 17:45

Debat terugkijken
03 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 november 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

18 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
03 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
12 nov 2019

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over de wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Technische briefing
14 nov 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261 (is verplaatst naar 21 november 2019)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 nov 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
01 jul 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
15 sep 2021

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
17 nov 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding) - Let op afwijkend tijdstip

Procedurevergadering
06 apr 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (35261)

Plenair debat (wetgeving)
12 apr 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
12 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 jul 2019
Download Advies NOB
22 jul 2019
Download Advies SER
03 nov 2021
Download Beslisnota
01 apr 2022
Download Sprekerslijst
08 apr 2022
Download Belisnota
15 apr 2022
Download Beslisnota
Alle documenten