Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

Dit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.
Ingevolge dit artikel 8 heeft het Internationaal Strafhof rechtsmacht voor wat betreft oorlogsmisdrijven, in het bijzonder wanneer deze worden gepleegd als onderdeel van een plan of beleid of als onderdeel van het op grote schaal plegen van dergelijke misdrijven.
De wijziging van artikel 8 heeft gevolgen voor de Nederlandse Wet internationale misdrijven. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet internationale misdrijven wordt tegelijkertijd met dit voorstel van rijkswet ter parlementaire goedkeuring ingediend.

Activiteiten

01 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:15

26 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

12:30 - 13:15

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 september 2019 om 12.00 uur.

12:30 - 13:15

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

18 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 sep 2019

Goedkeuring wijziging artikel 8 Statuut van Rome inzake Internationaal Strafhof

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten