Wetsvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die de
overheid ontdekt, aankoopt of anderszins in bezit krijgt.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:50

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:16 - 11:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:45 - 21:45

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Initiatiefwetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257) is aangemeld voor plenaire behandeling; eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 juni jl.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:45 - 19:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2020 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 19 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 3. 17 december 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 19 december 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 5. 30 januari 2020

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 14 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 9. 25 juni 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 10. 23 september 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 11. 29 september 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 12. 6 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 14. 4 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (derde termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 15. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 16. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven