Wetsvoorstel

Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die de
overheid ontdekt, aankoopt of anderszins in bezit krijgt.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
19 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2020 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

17 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

16:00 - 16:45

05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

19 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
30 jan 2020

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten