Wetsvoorstel

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan de bepalingen van de zesde maatregel betreffende verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten. Met de wijziging wordt het voor intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies vanaf 25 juni 2018 te melden aan de Belastingdienst.

Activiteiten

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:55 - 14:00

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 zal in een apart blok dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking worden behandeld.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 9 oktober 2019 om 14.00 uur.

10:30 - 11:30

04 nov 2019
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

11:00 - 23:00

06 nov 2019
Procedurevergadering

15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

11 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
03 okt 2019

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten