Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan de bepalingen van de zesde maatregel betreffende verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten. Met de wijziging wordt het voor intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies vanaf 25 juni 2018 te melden aan de Belastingdienst.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
PVV 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:45 - 23:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling (aan het slot van) de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 09:45 - 10:15

Procedurevergadering

Besluit: Aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 zal in een apart blok dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking worden behandeld.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 9 oktober 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 11 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 11 september 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 zal in een apart blok dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking worden behandeld.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 9 oktober 2019 om 14.00 uur. 

 4. 3 oktober 2019

  Extra procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 5. 9 oktober 2019

  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 28 oktober 2019

  Pakket Belastingplan 2020

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 4 november 2019

  Pakket Belastingplan 2020

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 6 november 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling (aan het slot van) de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 7 november 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 12 november 2019

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020**, + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (debat)

 11. 13 november 2019

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020 + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 14 november 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten