Wetsvoorstel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)

Dit wetsvoorstel wijzigt de Scheepvaartverkeerswet, zodat het mogelijk wordt ontheffingen voor de loodsplicht met Pilotage Exemption Certificates (PEC’s) in te voeren.
Kapiteins van zeeschepen zijn bij binnenkomst of vertrek uit een Nederlandse zeehaven verplicht van de diensten van een loods gebruik te maken. De loods adviseert de kapitein aan boord van het schip of vanaf een andere locatie over de te voeren navigatie. Rijkshavenmeesters, loodsen en reders hebben aangegeven dat de bestaande wetgeving om een vrijstelling van de loodsplicht te krijgen niet meer voldoet. Daarom hebben de rijkshavenmeesters voorstellen gedaan voor de introductie van het systeem met PEC’s.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

21 jan 2020
16 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

13:45 - 16:00

Debat terugkijken
06 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

06 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:15

05 nov 2019
11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober 2019.

12:00 - 13:00

05 sep 2019
03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

05 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
02 okt 2019

Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 okt 2019

Voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021

Inbreng schriftelijk overleg
05 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 nov 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
06 nov 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

Plenair debat
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

09 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten