Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

In de afgelopen jaren liepen de kamer van koophandel en nijverheid van Bonaire en die van Sint Eustatius en Saba in de praktijk aan tegen diverse knelpunten in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES.
Dit wijzigingsvoorstel voor beide wetten lost deze knelpunten op. Het gaat hier om knelpunten op het gebied van hoge administratieve lasten bij de verkiezing van de besturen van de kamers, de aansturing van één uitvoeringsorganisatie en het financieel toezicht op beide kamers. Daarnaast is het oude en soms onduidelijk taalgebruik aangepast.

Activiteiten

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:00 - 16:15

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019 te 12:00 uur.

10:15 - 11:15