Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen voor financiële instellingen om klanten uit hoog-risico landen nader te onderzoeken en uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Verder stelt het beperkingen aan het gebruik van anonieme betaalkaarten (debit cards).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:00 - 23:19

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:40 - 14:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de griffie daarbij verzoeken de behandeling te agenderen tezamen met de Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35 238).

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:40 - 14:45

Wetgevingsproces

 1. 1 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 juli 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 4 juli 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om 14.00 uur. 

 4. 22 augustus 2019

  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 11 september 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de griffie daarbij verzoeken de behandeling te agenderen tezamen met de Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35 238). 

 6. 12 september 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 3 december 2019

  Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 5 december 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 9. 10 december 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten