Wetsvoorstel

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen voor financiële instellingen om klanten uit hoog-risico landen nader te onderzoeken en uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Verder stelt het beperkingen aan het gebruik van anonieme betaalkaarten (debit cards).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20

Activiteiten

03 dec 2019
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:00 - 23:19

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de griffie daarbij verzoeken de behandeling te agenderen tezamen met de Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35 238).

10:30 - 11:30

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om 14.00 uur.

10:30 - 11:30

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:40 - 14:45

Wetgevingsproces

01 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
22 aug 2019

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

Plenair debat (wetgeving)
05 dec 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten