Wetsvoorstel

Goedkeuringswet Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland

Dit wetsvoorstel regelt de Nederlandse goedkeuring van de op 5 oktober 2016 tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Nieuw-Zeeland.
Naast de bevestiging van de gehechtheid aan de democratische beginselen, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur bevat de Overeenkomst hoofdzakelijk bepalingen die zien op het aangaan, dan wel het intensiveren van de politieke dialoog en de onderlinge samenwerking op een breed scala aan beleidsterreinen. Door de Overeenkomst wordt ook een Gemengde Commissie opgericht waarin overlegd zal worden om de uitvoering van de overeenkomst te vergemakkelijken.

Activiteiten

26 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

12:30 - 13:15

25 sep 2019
12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: De commissie brengt een blanco verslag uit.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

12:30 - 13:15

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

14:40 - 14:45

Wetgevingsproces

01 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten