Wetsvoorstel

Goedkeuringswet Kaderovereenkomst Europese Unie en Australië

Dit wetsvoorstel regelt de Nederlandse goedkeuring van de op 7 augustus 2017 tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Australië.
Deze overeenkomst bevat achtereenvolgens bepalingen over politieke dialoog en samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid; samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp; samenwerking inzake economische en handelsaangelegenheden; samenwerking inzake justitie, vrijheid en veiligheid; samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur; en samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer. De Overeenkomst biedt hiermee een nieuwe basis voor de versterking van de politieke en economische samenwerking. Het verdrag vervangt het EU-Australië Partnerschapskader uit 2005.

Activiteiten

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:40 - 14:45

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: De commissie brengt een blanco verslag uit.

12:30 - 13:15

Wetgevingsproces

01 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering