Gang

Wetsvoorstel Herziening van het beslag- en executierecht

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 19:10 - 19:29

Wetgevingsoverleg

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 12:30 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen voor het zomerreces in een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 september 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 14 juni 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 juni 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 3 juli 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 september 2019. 

 4. 5 september 2019

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 december 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 19 december 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel behandelen voor het zomerreces in een wetgevingsoverleg. 

 8. 11 mei 2020

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

  Plenair debat (debat)

 9. 11 mei 2020

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten