Wetsvoorstel

Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Het wetsvoorstel wijzigt de Jeugdwet omdat er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel moet worden opgenomen. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.
Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Activiteiten

13 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:10 - 13:30

19 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 juli te 14.00 uur

10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

11 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering; Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 jul 2019

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) - 35219

Inbreng verslag (wetsvoorstel)