Wetsvoorstel

Goedkeuring verdrag betreffende werk in de visserijsector

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113). Het doel van het verdrag is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden aan boord van visserijvaartuigen te waarborgen.

Activiteiten

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:50 - 16:15

11 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 19 juni 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces