Gang

Wetsvoorstel Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 36
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen.

Tijd activiteit: 18:45 - 20:08

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 18:30 - 18:59

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:25 - 14:35

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 9 mei 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen. 

 3. 11 december 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 4. 19 december 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.  

 5. 6 februari 2020

  Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 28 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 4 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 24 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling 

 9. 9 december 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (Voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 13. 25 februari 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten