Wetsvoorstel

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden.

Activiteiten

04 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:01

19 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

11 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:25 - 14:35

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126) )

Wetgevingsproces

09 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 feb 2020

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
04 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Plenaire vergadering: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126) )

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten