Wetsvoorstel

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 19
GroenLinks 14
50PLUS 3
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

25 feb 2021
11 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

18:30 - 18:59

11 feb 2021
09 dec 2020
24 sep 2020
04 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:01

19 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

11 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:25 - 14:35

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

09 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 feb 2020

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
04 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
09 dec 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
11 feb 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (Voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
11 feb 2021

Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
25 feb 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 dec 2020
Download Sprekerslijst
10 dec 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten