Wetsvoorstel

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beƫindigd zou kunnen worden.

Activiteiten

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

Alle documenten