Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018 opgenomen.

Activiteiten

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

02:25 - 03:50

02 jul 2019
27 jun 2019
26 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018

10:00 - 12:30

25 jun 2019
20 jun 2019
20 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

14:00 - 17:00

Debat terugkijken
18 jun 2019
12 jun 2019
11 jun 2019
06 jun 2019
06 jun 2019
05 jun 2019
29 mei 2019
Technische briefing

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

11:30 - 12:30

23 mei 2019
16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbreng donderdag 23 mei 2019.  Agenderen voor Schriftelijk Overleg, met inbreng op donderdag 6 juni 2019 om 16.00 uur.

12:30 - 13:15

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018 (35200-VI)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (vragen aan regering) (35200-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (vragen aan Algemene Rekenkamer) (35200-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Justitie 2018 (35200-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (35200-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

Inbreng feitelijke vragen
29 mei 2019

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

Technische briefing
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Verantwoordingsstukken 2018 ministerie Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2019

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018

Wetgevingsoverleg
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten