Wetsvoorstel

Slotwet Deltafonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Deltafonds over 2018 opgenomen.

Activiteiten

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

02:25 - 03:50

27 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Besluit: Behandeld.

10:00 - 13:00

Debat terugkijken
25 jun 2019
23 mei 2019
22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019.

10:15 - 11:15

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
23 mei 2019

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Deltafonds 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Deltafonds 2018

Inbreng feitelijke vragen
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
27 jun 2019

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien