Wetsvoorstel

Slotwet Gemeentefonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2018 opgenomen.

Activiteiten

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

02:25 - 03:50

20 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Besluit: Behandeld.

14:00 - 17:00

Debat terugkijken
16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 mei 2019

Slotwet Gemeentefonds 2018 (35200-B)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Gemeentefonds 2018 (35200-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B) (35200-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
20 jun 2019

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten