Wetsvoorstel

Implementatie Verdrag en Richtlijn betreffende werk in de visserijsector

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (IAO-Verdrag nr. 188). Ook wordt met het wetsvoorstel richtlijn (EU) 2017/159 (de richtlijn) geïmplementeerd. De basis van deze richtlijn is de op 21 mei 2012 tussen het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector. Het doel van het verdrag en de richtlijn is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden aan boord van vissersvaartuigen te waarborgen.

Activiteiten

23 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:45 - 16:30

14 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 5 juni 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

17 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
23 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) - 35194 (verplaatst naar 19 juni 2019)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 jun 2019

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) - 35194

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten