Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

Activiteiten

10 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:45 - 15:50

Wetgevingsproces

08 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 apr 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering