Wetsvoorstel

Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed). Het gaat om een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en een verplichting om deze gegevens in een centraal register op te slaan.

Activiteiten

09 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:45 - 16:15

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: De staf van de commissie wordt verzocht voor de volgende procedurevergadering een voorstel te doen voor het houden van een rondetafelgesprek (kort na het meireces) over de privacyaspecten van het UBO-register, waartoe het lid Bruins (CU) een voorstel heeft gedaan.

15:30 - 16:30

24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 mei 2019 om 14.00 uur.

15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

03 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
09 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
24 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten