Wetsvoorstel

Wijziging van de Embryowet

Het wetsvoorstel wijzigt de Embryowet op twee punten. In de eerste plaats wordt geslachtskeuze mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Ongelijke geslachtsincidentie betekent dat de aandoening niet evenveel voorkomt bij mannen en vrouwen, terwijl de genetische risicofactor bij beide geslachten wel aanwezig is. Ten tweede wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van restmateriaal (embryo’s en geslachtscellen) voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg (zorg in het kader van vruchtbaarheid).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
SGP 3

Activiteiten

28 jan 2020
23 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 16:50

Debat terugkijken
25 sep 2019
25 sep 2019
10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 mei te 14.00 uur

10:15 - 11:30

28 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

25 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 mei 2019

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking - 35173

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

Plenair debat
28 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

11 dec 2019
Download Wadden
17 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten