Wetsvoorstel

Wijziging van de Embryowet

Het wetsvoorstel wijzigt de Embryowet op twee punten. In de eerste plaats wordt geslachtskeuze mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Ongelijke geslachtsincidentie betekent dat de aandoening niet evenveel voorkomt bij mannen en vrouwen, terwijl de genetische risicofactor bij beide geslachten wel aanwezig is. Ten tweede wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van restmateriaal (embryo’s en geslachtscellen) voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg (zorg in het kader van vruchtbaarheid).

Activiteiten

28 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:30 - 14:00

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 mei te 14.00 uur

10:15 - 11:30

25 sep 2019
25 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:50 - 14:00

Week 46
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

Wetgevingsproces

25 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 mei 2019

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking - 35173

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 nov 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten