Wetsvoorstel

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een van de maatregelen van dit kabinet ter uitwerking van de ambitie om tot een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) te komen; het uiterlijk in 2030 uitfaseren van kolengestookte elektriciteitsopwekking in Nederland.

Activiteiten

21 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

26 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

04 jun 2019
05 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

25 jun 2019
26 jun 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

13:45 - 16:00

Wetgevingsproces

18 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
21 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 apr 2019

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) (TK 35167)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

Plenair debat
02 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten