Wetsvoorstel

Raming van de voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op, de Raming. Deze Raming wordt daarna door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk II A van de Rijksbegroting.

Activiteiten

19 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:30

21 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 maart 2019 te 14:00 uur. De convocatie wordt u z.s.m. toegestuurd.

11:30 - 12:30

23 apr 2019
Stemmingen

15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

18 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mrt 2019

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (35166)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 apr 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien