Gang

Wetsvoorstel Raming van de voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op, de Raming. Deze Raming wordt daarna door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk II A van de Rijksbegroting.

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Raming 2020 dd. 3 juni 2019

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsoverleg

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35166)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 maart 2019 te 14:00 uur. De convocatie wordt u z.s.m. toegestuurd.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 18 maart 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 maart 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 21 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 maart 2019 te 14:00 uur. De convocatie wordt u z.s.m. toegestuurd.  

 4. 28 maart 2019

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (35166)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 april 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 6. 23 mei 2019

  Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer'

  Inbreng schriftelijk overleg

 7. 3 juni 2019

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35166)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 6 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Raming 2020 dd. 3 juni 2019 

 9. 18 juni 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Vastgesteld  

 10. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten