Wetsvoorstel

Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

De financiële belangen van de Europese Unie worden op dit moment niet in alle lidstaten op vergelijkbare wijze strafrechtelijk beschermd. Daarnaast zijn de maatregelen tegen fraude niet overal voldoende afschrikwekkend. Dit brengt het risico met zich mee dat personen die strafbare feiten (willen) plegen, hiervoor uitwijken naar lidstaten die een minder streng strafrechtelijk stelsel hanteren.
Europa heeft daarom minimumregels vastgesteld voor het omschrijven van strafbare feiten en voor sancties ter bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Doel is de bescherming tegen deze strafbare feiten te verhogen. Deze regels moeten uiterlijk op 6 juli 2019 door de lidstaten op nationaal niveau zijn omgezet.

Activiteiten

12 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:30