Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

Deze wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt onderdeel uit van de inspanningen van het kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. De Wet Bibob is hierbij een belangrijk instrument omdat ermee voorkomen kan worden dat de overheid criminele activiteiten onbewust faciliteert. De voornaamste voorgestelde wijzigingen versterken de toepassingsmogelijkheden van deze wet en breiden de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen uit.

Activiteiten

05 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:30

13 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 april 2019.

10:00 - 11:30

02 apr 2019
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

04 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 apr 2019

Ondermijningswetgeving - Wet Bibob

Technische briefing
04 apr 2019

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten