Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. In het kader van de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden wordt via deze incidentele suppletoire begrotingswet aan Sint Maarten een overbruggingskrediet in de vorm van een tijdelijke lening verleend voor het herstel van de Princess Juliana International Airport en de continuering van het luchthavenbedrijf.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

05 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:30

27 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Datum inbreng verslag vaststellen op 3 april 2019 om 12.00 uur

13:00 - 13:30

03 apr 2019
10 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 15:50

18 apr 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

28 feb 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2019

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 apr 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) TK-35151

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 apr 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 apr 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) (35151)

Hamerstukken
Meer zien