Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Voor geneesmiddelen gelden in Nederland maximumprijzen. Die staan in de Wet geneesmiddelenprijzen. Bepalend voor de maximumprijs is het gemiddelde van de prijzen voor vergelijkbare geneesmiddelen in 4 referentielanden. Dat zijn nu nog Duitsland, Belgiƫ, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar omdat veel geneesmiddelen in Duitsland veel duurder zijn, is de maximumprijs in Nederland ook hoger. In deze wijziging wordt voorgesteld Duitsland te vervangen door Noorwegen.

Activiteiten

12 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:30

14 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:05 - 13:10

20 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 maart 2019 te 14:00 uur.

10:15 - 11:30

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

22 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 14:20

Week 26
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (35137)

Wetgevingsproces

07 feb 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
12 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 mrt 2019

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden - 35137

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jun 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (35137)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

11 feb 2019
Download Advies CIBG
11 feb 2019
Download Advies KNMP
11 feb 2019
Download Advies SFK
Alle documenten