Wetsvoorstel

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Zonder toestemming verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie wordt strafbaar. Wie dit verbod overtreedt, riskeert straks een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Dat is de essentie van dit wetsvoorstel. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Het is een reactie op het gevaar dat voor de Nederlandse samenleving ontstaat, als iemand terugkeert uit een strijdgebied dat in handen is van een terroristische organisatie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FvD 2
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
GroenLinks 14
PvdD 4
DENK 3

Activiteiten

10 sep 2019
05 sep 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied) (35125)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:15 - 22:37

Debat terugkijken
20 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:35 - 14:45

19 feb 2019
Technische briefing

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Besluit: Behandeld.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: De commissie wenst voorafgaand aan de inbreng voor het verslag bij het wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (Kamerstuk 35125) een technische briefing te ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 februari 2019.

15:00 - 16:30

Debat terugkijken
29 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:00 - 16:35

Wetgevingsproces

22 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 feb 2019

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Technische briefing
21 feb 2019

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied) (35125)

Plenair debat
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 aug 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten