Wetsvoorstel

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een openbaar document waarin wordt beschreven wat goede zorgverlening inhoudt. Zorgaanbieders en zorgverleners, cliëntorganisaties en organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg stellen een kwaliteitsstandaard op. De manier waarop kwaliteitsstandaarden nu tot stand komen, kan leiden tot stijgende zorgkosten, zonder dat de minister dit tijdig kan voorkomen. Het wetsvoorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg. Zij moeten toestemming geven voor publicatie van een kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen. Het doel van het wetsvoorstel is om de collectieve zorguitgaven onder controle te houden.

Activiteiten

24 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:15 - 13:20

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 maart 2019 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

28 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:50 - 16:15

Week 36
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

Wetgevingsproces

21 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jan 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 mrt 2019

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) - 35124

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 sep 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

22 jan 2019
Download Advies ATR
22 jan 2019
Download Advies NIP
22 jan 2019
Download Advies Nza
22 jan 2019
Download Advies VVN
Alle documenten