Wetsvoorstel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Dit wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend onderwijs. Het geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren.
De vergaande samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk om een breed en divers onderwijsaanbod in stand te houden, bijvoorbeeld bij dalende leerlingenaantallen. Het biedt besturen bovendien mogelijkheden om kleinere scholen open te houden en zo het onderwijs voor de individuele leerling en leraar toegankelijk, herkenbaar en overzichtelijk te houden.
Tevens regelt dit wetsvoorstel dat de scholen in het voortgezet onderwijs institutioneel kunnen fuseren als de vestigingen van de betrokken scholen in dezelfde of aangrenzende gemeente of gemeenten liggen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
DENK 3
FvD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

10 sep 2019
05 sep 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs (35104)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

11:15 - 15:45

Debat terugkijken
04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

04 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:15

24 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Limiet inbreng verslag is reeds eerder vastgesteld op 13 februari a.s.

10:00 - 11:15

13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 13 februari 2019 te 14.00 uur.

10:15 - 11:15

06 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:45 - 15:00

Wetgevingsproces

03 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
06 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 feb 2019

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Wet afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs (35104)

Plenair debat
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 aug 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten