Wetsvoorstel

Wijziging van een aantal onderwijswetten voor het funderend onderwijs ter actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving.
De voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop door de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs, het verminderen van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs (stofkamoperatie) en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen. Onder het funderend onderwijs wordt verstaan: het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet onderwijs (vo).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

04 feb 2020
22 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:15 - 22:40

Debat terugkijken
15 jan 2020
20 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:35 - 14:45

20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

20 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2019 te 10.00 uur.

10:45 - 11:30

13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Een technische briefing vindt heden plaats.

10:15 - 11:15

13 dec 2018
Technische briefing

Ambtelijke technische briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Besluit: Behandeld.

11:15 - 12:15

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:30 - 16:45

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2018

Ambtelijke technische briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Technische briefing
20 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jan 2019

Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 jan 2020

Plenaire vergadering: Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

Plenair debat
04 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

20 sep 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten