Wetsvoorstel

Wet eigen strategie pensioenfonds

Dit initiatiefwetsvoorstel heeft als doel dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en het belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een adviesrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid krijgen. Dit maakt bijvoorbeeld mogelijk dat een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan adviseert tabaksbedrijven uit te sluiten van de beleggingsportefeuille of het pensioenfondsbestuur adviseert een duurzamer beleggingsbeleid te voeren. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) moeten daarvoor worden gewijzigd.

Activiteiten

28 jun 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
19 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 mei 2022 te 14.00 uur.

16:15 - 17:00

05 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

03 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

Procedurevergadering
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2022

Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 jun 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
30 jun 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

Procedurevergadering
Week 44

Plenaire vergadering: De Initiatiefwet-Van Beukering-Huijbregts eigen strategie pensioenfonds (35101)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten