Gang

Wetsvoorstel Wet eigen strategie pensioenfonds

Dit initiatiefwetsvoorstel heeft als doel dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en het belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een adviesrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid krijgen. Dit maakt bijvoorbeeld mogelijk dat een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan adviseert tabaksbedrijven uit te sluiten van de beleggingsportefeuille of het pensioenfondsbestuur adviseert een duurzamer beleggingsbeleid te voeren. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) moeten daarvoor worden gewijzigd.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:45 - 21:17

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 mei 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 3 december 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 december 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 4. 19 april 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 mei 2022 te 14.00 uur. 

 5. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 11 mei 2022

  Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 28 juni 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 5 juli 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 29 maart 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)) (35101) (1eTK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 12. 19 december 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 13. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 24 april 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 15. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 22 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van der Werf tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten