Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Smeulders. Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

Smeulders wil dat pensioenfondsen twee jaar extra de tijd krijgen voor het opbouwen van genoeg vermogen. Dit om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

Activiteiten