Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Smeulders en Van Rooijen. Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

De initiatiefnemers willen dat pensioenfondsen twee jaar extra de tijd krijgen voor het opbouwen van genoeg vermogen. Dit om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

Activiteiten

02 jul 2019
24 apr 2019
02 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 april 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

26 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

28 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2019

Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn - 35096

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten