Wetsvoorstel

Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

04 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

06 dec 2018
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.