Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de najaarsnota.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
20 dec 2018
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:20 - 15:10

Debat terugkijken
19 dec 2018
05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium vastgesteld op donderdag 6 december 2018.

10:15 - 11:15

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
19 dec 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
19 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien