Wetsvoorstel

Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

20 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de Najaarsnota.

10:45 - 11:30

20 dec 2018
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:20 - 15:10

Debat terugkijken
18 dec 2018
13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Feitelijke vragen, limiet inbreng was op 6 december 2018.

10:15 - 11:15

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
13 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen
Meer zien