Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet Basisregistratie Ondergrond

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet Basisregistratie Ondergrond. Dat wetsvoorstel regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de ondergrond. Het gaat deels om gegevens over de fysieke werkelijkheid, onder meer afkomstig uit proefboringen en verkenningen, deels om administratief-juridische gegevens over vergun-ningen en meldingen die recht geven om delfstoffen of aardwarmte te winnen of stoffen op te slaan. De ondergrond begint overigens al bij het maaiveld.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

16:00 - 16:15

29 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wetsvoorstel vaststellen op donderdag 20 december 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

14 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:10

07 mrt 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

22 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 dec 2018

Wijziging van de wet basisregistratie ondergrond (bronhouderscha modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) 35088

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten