Wetsvoorstel

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Doel van dit wetsvoorstel is het versterken van de strafrechtelijke handhaving van ernstige verkeersdelicten. Enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) moeten daarvoor worden aangepast.
Dodelijke verkeersongevallen kunnen het gevolg zijn van slechts een kort moment van onoplettendheid van de bestuurder. Er zijn echter ook gevallen waarbij een bestuurder zich volstrekt onverantwoordelijk in het verkeer gedraagt, maar waarbij - toevallig of door grote oplettendheid van andere weggebruikers - geen verstrekkende gevolgen optreden. Deze grote diversiteit aan zaken maakt verkeershandhaving complex. Het verkeersstrafrecht moet zodanig zijn vormgegeven dat per geval op passende wijze kan worden gereageerd.

Activiteiten

22 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:30 - 14:40

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 december 2018.

14:30 - 16:00

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

20 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
22 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 dec 2018

Wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (Kamerstuk 35086)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten