Wetsvoorstel

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Om actuele strafwaardige fenomenen beter te kunnen bestrijden introduceert de minister van Justitie en Veiligheid twee nieuwe strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verder worden de wettelijke strafmaxima voor een aantal delicten verhoogd.
Het wetsvoorstel bevat de volgende wetswijzigingen:
• Verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie (wijziging artikel 137d Sr);
• Zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno (nieuw artikel 139h Sr);
• Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan een ernstig ondermijnende criminele organisatie en liquidatiegeweld:
- Invoering van een strafverzwaringsgrond voor deelneming aan een criminele organisatie met een ernstig crimineel oogmerk (wijziging artikel 140 Sr);
- Verhoging van het strafmaximum voor handel in en bezit van automatische vuurwapens (wijziging artikel 55 van de Wet wapens en munitie);
• Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor kindermishandeling:
- Uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor kindermishandeling tot kinderen die aan de zorg, opleiding of waakzaamheid van een ander zijn toevertrouwd (wijziging artikel 304 Sr);
- Invoering van een strafverzwaringsgrond voor stelselmatige kindermishandeling (wijziging artikel 304 Sr);
- Aanpassing van de verjaringstermijn voor kindermishandeling (wijziging artikel 71 Sr);
• Verhoging van het strafmaximum voor het delict diefstal in een woning gedurende de dag (wijziging artikel 311 Sr);
• Zelfstandige strafbaarstelling van het hinderen van hulpverleners (artikel 426ter Sr).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

16 mei 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 14:45

Debat terugkijken
25 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 14:05

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2018.

14:30 - 16:00

15 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:20

Wetgevingsproces

13 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2018

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Plenaire vergadering: Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080)

Plenair debat
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 nov 2018
Download Advies Politie
Alle documenten