Wetsvoorstel

Wet arbeidsmarkt in balans

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3

Activiteiten

05 feb 2019
31 jan 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:16 - 22:06

Debat terugkijken
16 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

15 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

13 nov 2018
13 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 7 december 2018 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:30 - 14:35

Wetgevingsproces

07 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 dec 2018

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - 35074

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 jan 2019

Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

07 nov 2018
Download Advies ATR
25 jan 2019
Download Sprekerslijst
05 feb 2019
Download Eindtekst 35074
Alle documenten