Wetsvoorstel

Wet arbeidsmarkt in balans

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

Activiteiten

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:30 - 14:35

13 nov 2018
13 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 7 december 2018 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

15 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

16 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

Week 05
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Wetgevingsproces

07 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 dec 2018

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - 35074

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jan 2019

Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat
13 feb 2019

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

07 nov 2018
Download Advies ATR
Alle documenten